Στα πεδία έρευνας της μελέτης περιλαμβάνεται επίσης η σχέση των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ο βαθμός κατανόησης της λειτουργίας των αλγορίθμων, που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες online πλατφόρμες διαθέτοντας τη δυνατότητα να «επηρεάζουν» σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο που διαβάζουν οι χρήστες.

Καταγράφεται επίσης ο βαθμός ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου με το μέλλον της εργασίας. 

Η έρευνα καταλήγει και σε συγκεκριμένες συστάσεις μακροπρόθεσμης πολιτικής, καθώς στόχος της συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) -με το οποίο έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας- είναι ακριβώς να δοθεί ώθηση στη χάραξη κατάλληλων δημόσιων πολιτικών, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη για αξιόπιστη, συγκριτική και μελλοντοστραφή γνώση σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματεία υποστηρίζει την πρωτοβουλία που το ΕΚΚΕ έχει αναλάβει ήδη από το 2015 σχετικά με τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας έρευνα με κύριο πεδίο μελέτης την καταγραφή της διείσδυσης και των πολλαπλών επιδράσεων του διαδικτύου και υποδομών του στην ελληνική κοινωνία. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εμπειρική δειγματοληπτική έρευνα World Internet Project Greece (WIP-GR) υλοποιείται από το EKKE και εντάσσεται στη σύμπραξη World Internet Project (WIP), μια διεθνή σύμπραξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που αποτελείται από περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών ηπείρων. Πρόκειται για ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1999 και διευθύνεται από το Annenberg School Center for the Digital Future του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (ΗΠΑ).

Διαβάστε την Mελέτη

2023 Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα
World Internet Project Τελική Έκθεση
Author: ΕΚΚΕ
Year of publication: 2023