Έκθεση Strategic Foresight 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Στη φετινή έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο «Η βιωσιμότητα και η ευημερία των ανθρώπων στην καρδιά της Ανοιχτής Στρατηγικής…

Strategic Foresight 2021 report

Έκθεση Strategic Foresight 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Έκθεση Strategic Foresight της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 παρουσιάζει μια μακροπρόθεσμη και διεπιστημονική προσέγγιση της…

Μεταμορφώνοντας το Μέλλον

Μεταμορφώνοντας το Μέλλον


Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μέλλον αναζητώντας καλύτερους τρόπους για να επιτύχουν βιωσιμότητα, συμπεριληπτικότητα, ευημερία και……

Megatrends 2040

Megatrends 2040: Μεταβλητότητα, Αβεβαιότητα, Επινοητικότητα


Η συνοπτική αναφορά περιλαμβάνει την παρουσίαση μερικών κρίσιμων μεγατάσεων και τάσεων που απασχολούν την παγκόσμια……