Έρευνα του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία, για τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα


Σε μια “ακτινογραφία” των σημαντικών πτυχών και ιδιαιτεροτήτων της χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως των δεξιοτήτων χρήσης του…

Strategic Foresight 2021 report

Έκθεση Strategic Foresight 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Έκθεση Strategic Foresight της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 παρουσιάζει μια μακροπρόθεσμη και διεπιστημονική προσέγγιση της…

Μεταμορφώνοντας το Μέλλον

Μεταμορφώνοντας το Μέλλον


Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το μέλλον αναζητώντας καλύτερους τρόπους για να επιτύχουν βιωσιμότητα, συμπεριληπτικότητα, ευημερία και……

Οι Αγρότες του Μέλλοντος

Οι Αγρότες του Μέλλοντος


Η γεωργία είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς που θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της οικονομίας και κοινωνίας της Ευρώπης προς ένα…

Megatrends 2040

Megatrends 2040: Μεταβλητότητα, Αβεβαιότητα, Επινοητικότητα


Η συνοπτική αναφορά περιλαμβάνει την παρουσίαση μερικών κρίσιμων μεγατάσεων και τάσεων που απασχολούν την παγκόσμια……

Η Κλιματική Αλλαγή Απαιτεί Οικολογική Αναμόρφωση

Η Κλιματική Αλλαγή Απαιτεί Οικολογική Αναμόρφωση


Ακόμα κι αν όλες οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες σταματήσουν άμεσα, το κλίμα θα συνεχίσει…

Έλλειψη Πόρων

Έλλειψη Πόρων


Η Παγκόσμια ζήτηση για κάθε είδος φυσικών πόρων έχει αυξηθεί δέκα φορές κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και αναμένεται να διπλασιαστεί ξανά…

Δημογραφικές Ανισορροπίες


Τα μελλοντικά δημογραφικά στοιχεία χωρίζουν τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα: αυτό που αναπτύσσεται και αυτό που……

Αστικοποίηση

Αστικοποίηση


Ο παγκόσμιος ρυθμός αστικοποίησης συνεχίζει να αυξάνεται, οι πόλεις αναπτύσσονται και λειτουργούν όλο και περισσότερο αυτόνομα, θέτοντας…

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα


Οι εξελίξεις στην τεχνολογία υπήρξαν πάντοτε ένας καθοριστικός παράγοντας που σηματοδοτούσε τη δυναμική του οικονομικού συστήματος και…