Δημογραφικές Ανισορροπίες


Τα μελλοντικά δημογραφικά στοιχεία χωρίζουν τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα: αυτό που αναπτύσσεται και αυτό που……

Αστικοποίηση

Αστικοποίηση


Ο παγκόσμιος ρυθμός αστικοποίησης συνεχίζει να αυξάνεται, οι πόλεις αναπτύσσονται και λειτουργούν όλο και περισσότερο αυτόνομα, θέτοντας…

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα


Οι εξελίξεις στην τεχνολογία υπήρξαν πάντοτε ένας καθοριστικός παράγοντας που σηματοδοτούσε τη δυναμική του οικονομικού συστήματος και…

Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως

Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως


To 2018 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο σύμφωνα με μελέτη του Brookings Institution, καθώς για πρώτη φορά λίγο περισσότερο του 50% του παγκόσμιου…

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο


Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από τις καθιερωμένες προηγμένες οικονομίες της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και…