Έρευνα του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία, για τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα


Σε μια “ακτινογραφία” των σημαντικών πτυχών και ιδιαιτεροτήτων της χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως των δεξιοτήτων χρήσης του…

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα


Οι εξελίξεις στην τεχνολογία υπήρξαν πάντοτε ένας καθοριστικός παράγοντας που σηματοδοτούσε τη δυναμική του οικονομικού συστήματος και…