Μελέτη Generative AI Greece 2030 “Τα ενδεχόμενα μέλλοντα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα”


Η πρώτη εμπειρική ερευνητική προσέγγιση στρατηγικής προόρασης (strategic foresight) για τη χρήση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνη…

Μελέτη Στρατηγικής Προόρασης σχετικά με το “Μέλλον του Περιβάλλοντος Καινοτομίας στην Ελλάδα έως το 2035”


Η Έδρα της UNESCO για την Έρευνα για το Μέλλον, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της…

Έρευνα του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία, για τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα


Σε μια “ακτινογραφία” των σημαντικών πτυχών και ιδιαιτεροτήτων της χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως των δεξιοτήτων χρήσης του…

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα

Ραγδαία Τεχνολογική Ανάπτυξη & Υπερ-Συνδεσιμότητα


Οι εξελίξεις στην τεχνολογία υπήρξαν πάντοτε ένας καθοριστικός παράγοντας που σηματοδοτούσε τη δυναμική του οικονομικού συστήματος και…