Μελέτη Generative AI Greece 2030 “Τα ενδεχόμενα μέλλοντα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα”


Η πρώτη εμπειρική ερευνητική προσέγγιση στρατηγικής προόρασης (strategic foresight) για τη χρήση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνη…

Μελέτη Στρατηγικής Προόρασης σχετικά με το “Μέλλον του Περιβάλλοντος Καινοτομίας στην Ελλάδα έως το 2035”


Η Έδρα της UNESCO για την Έρευνα για το Μέλλον, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της…

Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως

Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως


To 2018 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο σύμφωνα με μελέτη του Brookings Institution, καθώς για πρώτη φορά λίγο περισσότερο του 50% του παγκόσμιου…

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο


Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από τις καθιερωμένες προηγμένες οικονομίες της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και…