Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως

Αύξηση της Μεσαίας Τάξης & Κατανάλωσης Παγκοσμίως


To 2018 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο σύμφωνα με μελέτη του Brookings Institution, καθώς για πρώτη φορά λίγο περισσότερο του 50% του παγκόσμιου…

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο

Μετατόπιση Επιρροής στην Ανατολή & στο Νότο


Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από τις καθιερωμένες προηγμένες οικονομίες της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και…