Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα παρατηρηθεί στην Ασία. Η «μεσαία τάξη» αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία, εάν αναλογιστεί κανείς πως αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς από τις άλλες τάξεις, αποκτώντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό εισόδημα της οικονομίας, που συνοδεύεται από επενδυτικές ευκαιρίες, αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και άνοδο της συνολικής αγοραστικής δύναμης, που προσδίδουν ώθηση στην παγκόσμια ζήτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιό της τόσο περισσότερη ανάπτυξη αναμένεται μακροχρόνια. Ενώ η αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη θα μπορούσε να είναι η κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στα καταναλωτικά πρότυπα αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση για τρόφιμα, νερό και ενέργεια κατά περίπου 35%, 40% και 50% αντίστοιχα έως το 2030.

Μάλιστα η τάση είναι αρκετά ισχυρή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, που αναμένεται να εξουδετερώσει πλήρως την επιβραδυνόμενη αύξηση των εισοδημάτων στις ανεπτυγμένες αγορές. Μέχρι το 2030, η Κίνα και η Ινδία μαζί θα αντιπροσωπεύουν το 66% του παγκόσμιου πληθυσμού μεσαίας τάξης και το 59% της κατανάλωσης μεσαίας τάξης. Μάλιστα, προβλέπεται πάνω από το 70% του πληθυσμού της Κίνας να ανήκει στη μεσαία τάξη, καταναλώνοντας σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και υπηρεσίες, ενώ η Ινδία να είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική μεσαία τάξη στον κόσμο, ξεπερνώντας τόσο την Κίνα όσο και τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, όσο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα αυτών των καταναλωτών, αλλάζουν και οι καταναλωτικές τους συνήθειες, γεγονός ευδιάκριτο ήδη στην Κίνα και την Ινδία, όπου οι καταναλωτές στρέφονται πλέον από τις αγορές βασικών καταναλωτικών αγαθών και ρουχισμού σε αγαθά και υπηρεσίες ‘πολυτελείας’, όπως στους κλάδους άθλησης, τουρισμού, καλλυντικών, εστίασης και ψυχαγωγίας, υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών.

Οι συνθήκες αυτές επιφυλάσσουν τεράστιες ευκαιρίες για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα από την Κίνα, που η συνολική τους αύξηση 2019 σε σύγκριση με το 2018 έφτασε το 31%.

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η μεσαία τάξη επηρεάζει την ανάπτυξη ενδεικτικά είναι: η σταθερή ζήτηση (η σταθερή ζήτηση λειτουργεί θετικά για την επένδυση και η επένδυση οδηγεί στην ανάπτυξη), εμπιστοσύνη (όσο ισχυρότερη η μεσαία τάξη τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη και σταθερότητα υπάρχει στην κοινωνία και στην οικονομία), ενάρετη διακυβέρνηση (η ισχυρή μεσαία τάξη ενθαρρύνει την ενάρετη διακυβέρνηση, τη λειτουργία των θεσμών, την καταπολέμηση της ανισότητας), αξίες (κοινωνική υπευθυνότητα, εργασιακή ηθική, έλλειψη ανοχής στην παραβατικότητα κ.τ.λ.).


Οι Κύριες επιπτώσεις θα αφορούν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών σε διαφορετικές περιοχές που απαιτούν ίσως νέα προϊόντα και στρατηγικές προώθησης
  • Αύξηση σε ζήτηση καινοτόμων προϊόντων, που απαιτεί μεγαλύτερη έμφαση στο οικοσύστημα για την ανάπτυξη αυτών
  • Αύξηση σε ζήτηση υπηρεσιών και προϊόντων τουρισμού, πολιτισμού και υγείας απαιτεί διαφοροποίηση στα μοντέλα ανάπτυξης των κλάδων

Διαβάστε όλη την Μελέτη

MEGATRENDS 2040