Οι Ευρωπαίοι αγρότες θα αντιμετωπίσουν αρκετές προκλήσεις στο μέλλον, καθώς θα συνεχίζουν να μας προμηθεύουν με βρώσιμα και μη-βρώσιμα προϊόντα ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν σε αυτή την μετάβαση. Οι ευρέος φάσματος προκλήσεις περιλαμβάνουν: κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων, ζητήματα υποδομών και αλλαγές στην ζήτηση τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες.  Η μελέτη “Οι αγρότες του μέλλοντος” διερεύνησε ποιοι θα είναι οι αγρότες οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις στο μεσοπρόθεσμο – μακροπρόθεσμο μέλλον. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, περιγράφει το τοπίο της αγροτικής παραγωγής το 2040 και επισημαίνει τις σχετικές πολιτικές επιπτώσεις.


Διαβάστε τη Μελέτη