Στη φετινή έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο «Ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ» παρουσιάζεται μια μακρόπνοη και πολυτομεακή προοπτική όσον αφορά σημαντικές τάσεις που θα επηρεάσουν την ΕΕ έως το 2050, όπως: κλιματική αλλαγή και άλλες προκλήσεις, τεχνολογικοί μετασχηματισμοί, πιέσεις στη δημοκρατία και τις αξίες, και αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και δημογραφία. Προσδιορίζονται επίσης 10 τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα και την ελευθερία δράσης της.


Διαβάστε την Mελέτη