Οι Αγρότες του Μέλλοντος

Οι Αγρότες του Μέλλοντος


Η γεωργία είναι ένας από τους σημαντικούς τομείς που θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της οικονομίας και κοινωνίας της Ευρώπης προς ένα…

Η Κλιματική Αλλαγή Απαιτεί Οικολογική Αναμόρφωση

Η Κλιματική Αλλαγή Απαιτεί Οικολογική Αναμόρφωση


Ακόμα κι αν όλες οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες σταματήσουν άμεσα, το κλίμα θα συνεχίσει…

Έλλειψη Πόρων

Έλλειψη Πόρων


Η Παγκόσμια ζήτηση για κάθε είδος φυσικών πόρων έχει αυξηθεί δέκα φορές κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και αναμένεται να διπλασιαστεί ξανά…