Η Έκθεση Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης 2023 αποτελεί μια συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς άσκηση προοπτικής διερεύνησης που διεξήχθει από το European Commission’s Joint Research Centre. Βασίστηκε στη δημιουργία σεναρίων προοπτικής διερεύνησης που περιγράφουν εναλλακτικές εκφάνσεις του βιώσιμου μέλλοντος της ΕΕ έως το 2050 καθώς και στη χρήση του
«backcasting» και άλλων μεθόδων προοπτικής διερεύνησης.


Διαβάστε την Mελέτη

Strategic Foresight Report 2023
Sustainability and people’s wellbeing at the heart of Europe’s Open Strategic Autonomy
Author: European Union
Year of publication: 2023