Έκθεση Strategic Foresight 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Στη φετινή έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο «Η βιωσιμότητα και η ευημερία των ανθρώπων στην καρδιά της Ανοιχτής Στρατηγικής…

Strategic Foresight 2021 Report

2021 Strategic Foresight Report of the EU


This 2021 Strategic Foresight Report presents a forward-looking and multi-disciplinary perspective on the EU’s capacity and freedom to act…

Transforming The Future


People are using the future to search for better ways to achieve sustainability, inclusiveness, prosperity, well-being and…

Megatrends 2040: Volatility, Uncertainty, Resourcefulness


This summary report presents some critical megatrends and trends that concern the global community.