Την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, διαρκή αστάθεια και νέους κινδύνους, τόνισε ο Ειδικός Γραμματέας. Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου υπογράμμισε ότι η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβεβαίωσαν με έντονο και ευθύ τρόπο ότι το μέλλον δεν έχει γραμμική εξέλιξη και ότι πλέον ζούμε σε έναν ευμετάβλητο, αβέβαιο και πολυπαραγοντικό κόσμο. “Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έντονη μεταβλητότητα, διαρκή αστάθεια και πιθανούς κινδύνους. Καλό είναι να μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη «κίνδυνος», ας είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτούς. Η Ευρώπη και ο κόσμος συνολικά καλείται να αντιμετωπίσει συνεχώς εντεινόμενες προκλήσεις, όπως η δημογραφική μετάβαση, η ρύθμιση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, η βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας, η ενεργειακή αυτονομία και η πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Υπό εξέλιξη όμως βρίσκονται και άλλης φύσεως αλλαγές, όπως η επανάσταση του metaverse. Οφείλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε αναλόγως για τις μελλοντικές προεκτάσεις τους”

Όσον αφορά στη νέα Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, ο Γ. Μαστρογεωργίου σημείωσε ότι κεντρικός, απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια προορατικής σκέψης τόσο μεταξύ όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών, όσο και στο σύνολο της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως τόνισε ο Ειδικός Γραμματέας, “η σχέση μας με τη Δημόσια Διοίκηση είναι αμφίδρομη. Εμείς την τροφοδοτούμε με εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές, ενώ αυτή μας τροφοδοτεί με δεδομένα, ασθενή σήματα και τάσεις. Στόχος, η διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων (και άλλων μεθόδων προοπτικής διερεύνησης) και η αξιοποίηση τους, προκειμένου να σχεδιάζονται δημόσιες πολιτικές ικανές να εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα στις κρατικές και κοινωνικές δομές”