Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού υλοποίησε στις 17, 18 και 19 Ιουνίου 2024, την Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο “Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός και Καλή Νομοθέτηση”, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι (επιτελικά στελέχη και δημόσιοι υπάλληλοι), να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Προοπτικής Διερεύνησης – Foresight και να ενημερωθούν για εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στις νέες αρμοδιότητές τους. Μέσω της εν λόγω δράσης, εκπαιδεύτηκαν περίπου τριακόσιοι δημόσιοι υπάλληλοι προερχόμενοι από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου τομέα. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής παρουσιάστηκε το έργο της Ειδικής Γραμματείας καθώς και τα αποτελέσματα μιας σειράς μελετών που έχουν διενεργηθεί με την μεθοδολογία της Προοπτικής Διερεύνησης. Αφού έγινε ιστορική αναδρομή της χρήσης της Προοπτικής Διερεύνησης – Foresight, κυρίως μ΄έσα από παραδείγματα του ιδιωτικού τομέα, έγινε αναφορά στην βασική ορολογία της Προοπτικής Διερεύνησης καθώς επίσης και στην συμβολή της στην καλή νομοθέτηση και στο πώς μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τα επιτελικά στελέχη και ειδικότερα για τους ψηφιακούς και πολιτικούς αναλυτές. Τέλος η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών Μεθοδολογιών και Εργαλείων Foresight.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στα γραφεία της Expertise France και πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο.