Σχετικά με το ParkIn

Το ParkIn στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων και αξιόπιστων λύσεων για την αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος των άσκοπων, χρονοβόρων και ενεργοβόρων μετακινήσεων για ανεύρεση χώρου στάθμευσης. Ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο του 2023 και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: Έρευνα και Εφαρμογή, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 199.980,00€.

Το στοχευμένο σύστημα ParkIn, αποτελείται από την εφαρμογή PYCA (Park Your Car Around) και το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικών Δεικτών. Η εφαρμογή στοχεύει στον διαμοιρασμό των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης και τη βέλτιστη χρονική και γεωγραφική διαχείρισή τους. Το Παρατηρητήριο πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση και εκτίμηση της μείωσης των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και οικονομικών επιπτώσεων για τον χρήστη της εφαρμογής και σε όλη την περιοχή εφαρμογής.

Το σύστημα Parkin θα εφαρμοστεί σε περιοχή υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας (Αθήνα) με έντονο πρόβλημα στάθμευσης, όπως θα αναδειχθεί από τη Μελέτη Εφαρμογής, καθώς και σε νησιωτική επαρχιακή πόλη (Πολυτεχνειούπολη στα Χανιά). Επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο αλλαγής συμπεριφοράς ως προς τους πολίτες/χρήστες, μέσω της προώθησης της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται, για σταδιακή μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, ειδικά για σύντομες αποστάσεις εντός αστικού κέντρου.