Συγκεκριμένα, οι κκ. Μαρία Λύρα και Αμαλία Μαρία Κουτσογιάννη από το Τμήμα Συνεργασιών και Δικτύωσης της Ειδικής Γραμματείας, ανέπτυξαν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ design thinking (σχεδιαστική σκέψη) και futures thinking (σκέψη περί των μελλόντων), καθώς και τις δυνατότητες σύνθεσης μεταξύ τους, και εξέλιξής τους σε Futures Design. 

Το THESSALONIKI DESIGN WEEK αποτελεί μία πρωτοβουλία της Πολιτιστικής ΑμΚΕ Philartia, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και με πλήθος άλλων, δημόσιων και ιδιωτικών, φορέων και οργανισμών, και έλαβε χώρα από τις 6 έως τις 11 Ιουνίου 2023 στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία της δημιουργικής παραγωγής της πόλη, ενώ μετράει ήδη δύο επιτυχημένες διοργανώσεις το 2019 και το 2021.