Η πανδημία και ο πόλεμος, επιβεβαίωσαν με δραματικό τρόπο, ότι το μέλλον δεν έχει γραμμική εξέλιξη. Ποιος αλήθεια, θα πίστευε ότι η τελευταία φάση της πανδημίας θα συνδυαστεί με την έναρξη ενός πολέμου στην Ευρώπη;

Το αναπάντεχο έγινε πιθανό, το αδιανόητο, πλέον μπορεί να εξελιχθεί σε βέβαιο. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, μπορεί όμως να προετοιμαστεί εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια. Στο πλαίσιο αυτό το έργο της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των εναλλακτικών σεναρίων στη χάραξη πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση του αναπάντεχου με τη μορφή κρίσεων αλλά και με την ανίχνευση ευκαιριών.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μία συλλογική διαφορετική κουλτούρα σκέψης για το Μέλλον, έξω και πέρα από τα στεγανά της σκέψης του παρόντος, των προκαταλήψεων του παρελθόντος και των φόβων του “αύριο”.

Σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια της προετοιμασίας της χώρας είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο. Αυτό ως concept υπάρχει ήδη στις εταιρίες και τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το foresight σε μεγάλο βαθμό καλλιεργήθηκε και άνθισε μέσα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι επιχειρήσεις έχουν στο DNA τους την ανάγκη και την επιθυμία για εξέλιξη, για στρατηγικό σχεδιασμό για μακροπρόθεσμο όραμα. Είναι από τη φύση τους εξελικτικοί οργανισμοί που δρουν μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτό αποτελεί για εμάς μία πολύ σημαντική συμμαχία στην προσπάθεια συλλογικής αλλαγής σκέψης για το Μέλλον.

Ο ρόλος του ΕΒΕΑ και του Προέδρου του κ. Μπρατάκου στην προσπάθεια εμπέδωσης μίας μελλοντοστραφούς σκέψης, προετοιμασίας και πρότασης για το μέλλον της χώρας και της οικονομίας είναι αναγκαία προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή.