Το Μνημόνιο προβλέπει την από κοινού διαμόρφωση και εισήγηση προτάσεων πολιτικής και καλών πρακτικών για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμικού προϊόντος με πιο σύγχρονες και μελλοντοστραφείς μορφές προβολής του.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει τη συνδιοργάνωση εργαστηρίων για το μέλλον (future labs), με σκοπό την προσέλκυση και τη διαμόρφωση συνεργειών για θέματα τεχνολογίας και πολιτισμού, με σχετικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, θα δημιουργηθεί διμερής ομάδα εργασίας (core team) εργασίας με συμμετέχοντες κατάλληλους ειδικούς και αντικείμενο το μέλλον του πολιτισμού και την εξεύρεση τρόπων διάχυσής του, βάσει των νέων τεχνολογιών και εξελίξεων.

Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου δήλωσε: «Σε ένα κόσμο όπου οι βεβαιότητες έχουν ήδη δώσει τη θέση τους στην αστάθεια και τη μεταβλητότητα, τα κράτη οφείλουν να παράγουν δημόσιες πολιτικές με βασικό γνώμονα την καινοτομία και τη μελλοντοστραφή προοπτική, αξιοποιώντας, παράλληλα, στο μέγιστο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο πολιτισμός είναι ένα από αυτά. Το Ιδρύμα Μείζονος Ελληνισμού, με τις υποδομές και την τεχνογνωσία του, θα συνεισφέρει σημαντικά  στην αξιοποίηση του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος με τρόπο σύγχρονο και τεχνολογικά εξελιγμένο, συμβάλλοντας στην υλοποίηση πολιτικών που θα αναβαθμίσουν στην πράξη, τη διαδικασία προώθησης της ελληνικής παράδοσης και πολιτισμού.»

Η κα Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου δήλωσε: «Με 20 και πλέον χρόνια ενεργού δράσης στον χώρο των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού το ΙΜΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα της προσήλωσης στην καινοτομία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΓΜΣ υπηρετεί αυτόν τον στόχο προς τον οποίο πιστεύω ακράδαντα πως οφείλουμε να κινηθούμε ως οικονομία και ως κοινωνία, αξιοποιώντας όλα τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε.».