Μνημόνιο Συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και του ΕΒΕΑ για την καλύτερη προετοιμασία στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μέλλοντος


Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμου Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου υπέγραψαν…

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού


Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Σοφία Κουνενάκη…