Μνημόνιο Συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την προώθηση της προοπτικής διερεύνησης (foresight)


Οι δύο φορείς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό…

Μνημόνιο Συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την προώθηση της προοπτικής διερεύνησης (foresight)


Ζητήματα προοπτικής διερεύνησης (foresight), μελλοντικών τάσεων και μεγατάσεων, στρατηγικών τεχνολογιών, της διεθνούς ασφάλειας και της…

Μνημόνιο Συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και του ΕΒΕΑ για την καλύτερη προετοιμασία στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μέλλοντος


Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμου Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου υπέγραψαν…

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού


Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου και η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Σοφία Κουνενάκη…