Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων για τον εντοπισμό ενδεχόμενων προκλήσεων για την ελληνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ενός ακόμη ανοιχτότερου και ανθεκτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι δύο φορείς συμφώνησαν στη δημιουργία και στελέχωση ενός παρατηρητηρίου μελλοντικών προβλέψεων, στην ανταλλαγή γνώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων και εργαστηρίων για το μέλλον (future labs), καθώς και στη σύσταση ομάδων εργασίας με αντικείμενο τις τάσεις και τις μεγατάσεις του μέλλοντος σε τομείς που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΒΕΑ και των μελών του.

Ο Ειδικός Γραμματέας Γιάννης Μαστρογεωργίου, δήλωσε: «Το strategic foresight συνδέει, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όλους τους κρίκους της αλυσίδας που διέπουν τους θεσμούς, τη διοίκηση και βεβαίως την οικονομία. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, σήμερα πιο πολύ από ποτέ, είναι αναγκαίος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι επιχειρήσεις και ο κόσμος της αγοράς. Είναι μεγάλη χαρά η έναρξη της συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ιδιαίτερα όταν αυτή εδραιώνεται από τη νέα Πρόεδρό του, την κα Εφραίμογλου».

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε: «ζούμε σε εποχή καταιγιστικής τεχνολογικής προόδου και βαθιών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Είναι δύο παράγοντες που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι κίνδυνοι είναι τόσο μεγάλοι όσο εντυπωσιακά είναι τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί», συνέχισε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, «ότι είμαστε σε θέση, συνολικά ως ανθρώπινη κοινωνία, να εξασφαλίσουμε τα οφέλη και να εξαφανίσουμε τους κινδύνους. Στόχος μας είναι να υπάρξει σημαντικό θετικό ισοζύγιο». Παρατηρώντας ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το σύνολο των εξελίξεων και το άθροισμα των επιπτώσεών τους, η κα Εφραίμογλου είπε «μπορούμε, όμως, να προσπαθήσουμε να μην καταλαμβανόμαστε εξ’ απήνης».