Ο Ειδικός Γραμματέας, αφού αναφέρθηκε στις ριζικές, συστημικές αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν το επιχειρείν στη Δύση, υπογράμμισε το νέο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη εποχή.

Όπως τόνισε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε μια στροφή νοοτροπίας, με έμφαση στο ηθικό καθήκον απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. «Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν μπορούν να σκέφτονται και να υλοποιούν στρατηγικές αποκλειστικά και μόνο με βάση τη μεγιστοποίηση του κέδρους αλλά να δρουν ταυτόχρονα για το καλό των ανθρώπων και τη βελτίωση των κοινωνιών στις οποίες δρουν και αναπτύσσονται. Πέρα από το profit, πρέπει να υπάρχει και το purpose», σημείωσε.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γιώργος Τσόπελας, Managing Partner, McKinsey & Company, Greece and Cyprus, ο Παύλος Ευθυμίου, Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΕΝΕ και η Παναγιώτη Λαμπροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια για την Ελλάδα του United Nations Global Compact.