Ειδικότερα, σημείωσε πως παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο, λειτουργεί παράλληλα ως το εργαλείο με το οποίο ενορχηστρώνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, πιο στοχευμένες και τελικά πιο επιτυχημένες επιθέσεις. Οι αλγόριθμοι έχουν προγραμματιστεί να εντοπίζουν ευκολότερα τις αδυναμίες των συστημάτων και να εξαπολύουν αυτόματα επιθέσεις.

Όπως τόνισε, γίνεται πλέον εύληπτο πως ο κυβερνοπόλεμος σήμερα διεξάγεται εναντίον της πραγματικότητας και της αλήθειας, εγείροντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πως η GenAI θα μετασχηματίσει την αντίληψή μας γύρω από έννοιες όπως αυτή της πληροφόρησης, της δημοκρατίας, τη συμπεριφοράς ή ακόμα και του συναισθήματος. Για να προετοιμαστούμε απέναντι στους κινδύνους  που μπορεί να δημιουργήσει η GenAI είναι καίριας σημασίας η παρακολούθηση των τάσεων ώστε να εντοπίζονται οι κίνδυνοι αυτοί όπως είναι η δημιουργία ψεύτικων προσώπων, η διάδοση ψευδών ειδήσεων ή ακόμα οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι προσπάθειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Βασικό σημείο της τοποθέτησης, αποτέλεσε η παραδοχή της ανάγκης προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον μετριασμό των πιθανών απειλών της GenAI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα ο Ειδικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών, η υιοθέτηση  στρατηγικής «never trust, always verify», αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Παράλληλα, η διαρκής ενημέρωση και  ψηφιακή εκπαίδευση όλης της κοινωνίας, αλλά και η συνεχής ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, έχουν στόχο να μην μένει κανένας πίσω από τις καλπάζουσες εξελίξεις των τεχνολογιών αιχμής.