Η ιδέα με ακρωνύμιο REIAP αφορά την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής AI (Artificial Intelligence) με σκοπό να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς στην εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα θα τους βοηθάει να επιτύχουν τους αντικειμενικούς τους στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση. Η εφαρμογή θα λειτουργεί ως οδηγός για τους χρήστες και τους μη χρήστες (που θα λαμβάνουν αναφορές του συστήματος), ώστε να ολοκληρώνουν ακόμα και απομακρυσμένα, επιτυχώς τη διαδικασία βήμα προς βήμα των διαφόρων ελέγχων που απαιτούνται. Η εφαρμογή θα αποτελεί “δίχτυ ασφαλείας” για την αποφυγή πιθανών παραλείψεων. Επιπλέον, ο συνεχής αυτοματοποιημένος έλεγχος τόσο όλων των διαδικασιών όσο και της εφαρμογής του νομικού πλαισίου, μπορεί να αποτρέψει πιθανά σφάλματα ή αστοχίες μέσω των υπηρεσιών (alerting) που θα παρέχονται.

Η πρόταση σχετίζεται απολύτως με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γιατί σκοπεύει όχι μόνο στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου εφαρμογής με χρήση ΑΙ που να υποστηρίζει τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελέγχου, αλλά και στην υιοθέτηση της Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης (Strategic Foresight) στη λήψη αποφάσεων πολιτικής, διασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίας που θα αναπτυχθούν για τους αποδέκτες.

Βάσει των τελευταίων αναφορών του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal Auditors), η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Εσωτερικός Έλεγχος μεταξύ άλλων είναι ότι οι κίνδυνοι αναδύονται με μεγάλη ταχύτητα. Είναι πλέον επιτακτική η εστίαση στον ορίζοντα από τους φορείς, προκειμένου να γίνεται συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων που ελλοχεύουν αλλά και των ευκαιριών που παρουσιάζονται, να αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται γρήγορα σε αναδυόμενους κινδύνους.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα επηρεάσει περισσότερους από 2.000 φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης – Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες στο δημόσιο. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι έμμεσα επηρεάζονται όλοι οι πολίτες, καθώς η χρήση της αυξάνει την δημοσιονομική διαφάνεια, ενώ η υιοθέτηση της Στρατηγικής Προοπτικής Διερεύνησης στην λήψη πολιτικών αποφάσεων θα έχει μακροπρόθεσμη επίδραση στην ζωή των πολιτών.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η REIAP είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας στο πλαίσιο της υποβολής ερευνητικής πρότασης προς αξιολόγηση στην προκήρυξη: “Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)” του ΕΛΙΔΕΚ, με Φορέα Πρότασης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ Ιωάννη Τσάκαλο, Επίκουρο καθηγητή του Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Στην εν λόγω πρόταση συμμετείχαν:

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας : Βασίλειος Γκόνης, Δημήτριος Καρακώστας Γιώργος Πατσιόλας, Αθανάσιος Φάσσας, Μιχαήλ Νερατζίδης, Ηλίας Σαντουρίδης, Ανδρέας Κουτούπης, Παναγιώτης Τζερεμές,

Εξειδικευμένα στελέχη από την ελεύθερη αγορά: Λεωνίδας Αμπελιώτης, Project Management, Αρχοντία Νεφέλη Τούμπανου νομικός, καθώς και

Στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού: Μαρία Λύρα και Αμαλία Μαρία Κουτσογιάννη  

Δείτε όλη την εκδήλωση στην σχετική ιστοσελίδα : “Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης