Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μοιραστούν τις σκέψεις τους, τις ιδέες, τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους για το μέλλον της Ευρώπης, με στόχο την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κάθε Κυβέρνησης, εντάσσοντας έτσι τη φωνή των πολιτών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων.

Το υλικό που θα συλλεχθεί θα αξιοποιηθεί από το Κέντρο Προοπτικής Διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Competence Centre on Foresight), για να εντοπιστούν πρώιμες ενδείξεις εξελίξεων που ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον της Ένωσης, καθώς και να ανιχνευθούν πιθανά σημαντικά προβλήματα και νέες προκλήσεις. 

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών, προσανατολισμένων στο μέλλον, προτάσεων πολιτικής που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις ενός όλο και πιο ρευστού και αβέβαιου κόσμου.

Ταυτόχρονα, θα αποτελέσουν το βασικό μέρος μιας ανοιχτής βάσης δεδομένων για όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τις «εικόνες από το μέλλον της Ευρώπης» που θα τεθούν σε δημόσια διάθεση. 

Ενδιαφερόμενοι /-ες (από 12 ετών) μπορούν να καταθέσουν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους για το μέλλον, με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος.”